logotyp
Login

Provoz kotelen

Naše firma v současnosti spravuje kolem 50 výměníkových stanic a 100 plynových kotelen o výkonu od 20 do 2000 kW v Praze a středních Čechách. S ohledem na životní prostředí a čistotu ovzduší je v  zájmu celé společnosti postupný přechod kotelen z pevných paliv na plynná. Z tohoto důvodu již naše firma kotelny na pevná paliva neprovozuje.

 

Odpovědnost za provoz vyhrazeného technického zařízení

V případě, že majitel (SVJ, BD..) nemá o této problematice kompletní informace, může se mylně domnívat, že provoz kotelny vyřeší zaměstnáním osoby s platnými topičskými zkouškami, která provádí dozor v kotelně. Vyhláška 91/1993 Sb. na jejímž základě dostává topič osvědčení, však důrazně rozlišuje povinnosti provozovatele a topiče jako obsluhy kotelny.  Proto také není možné si nechat zhotovit živnostenský list na obsluhu kotelen - topiče. Pokud tedy majitel zvolí tento postup, stává se provozovatelem kotelny. Tím na sebe přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z provozu vyhrazeného technického zařízení, ať už jsou to bezpečnostní rizika spojená s provozem,  či vedení administrativních úkonů spojených s revizemi a jednáním se státní správou (ČIŽP, SEI, IBP). Obsluha kotelny pracující na dohodu či jiný pracovní poměr, může odpovídat pouze za údržbu a dozor v kotelně, nikoli však za provoz. K odpovědnosti za provoz kotelny topiče žádné osvědčení ani smlouva neopravňuje.  

 

Výroba a rozvod tepla

Správa a provoz kotelenNaše firma má koncesi na výrobu a rozvod tepla. To umožňuje teplo nejen vyrábět, ale také prodávat. V praxi to znamená, že zatímco energie (plyn a elektřina) jsou daněny vyšší DPH, pak výsledný produkt (teplo) je daněn sazbou DPH sníženou (dnes 15%). Přičemž cenu tepla stále ještě kontroluje stát. Uvedený systém nutí firmu vyprodukovat požadované teplo za rozumnou cenu, tedy stále kalkulovat a plánovat. Naším stěžejním cílem je samozřejmě vyrobit teplo za nejnižší možnou cenu tak, aby jeho množství odpovídalo potřebám uživatelů bytů. Na žádost odběratele jsme schopni ke konečnému vyúčtování za teplo přiložit také veškeré faktury za energii, opravy a revize. Odběratel má tak jistotu a zároveň kontrolu nad skutečnými náklady nutnými pro výrobu tepla a může fakticky porovnat a následně i ovlivnit svým rozhodnutím ve vzájemné kooperaci výslednou cenu za odebrané teplo.

Náročnější opravy či rekonstrukce můžeme po dohodě dočasně financovat vlastními prostředky, pokud jste v současné době v platební neschopnosti nebo si to vyžádá havarijní stav dané situace (kotelny, armatur apod.).

Potřebujete zajistit provoz kotelen?

*
*
*
*
*
:
tel: +420 777 773 593

email: info@g-terma.cz

NON-STOP služba:
+420 777 773 594
Kde nás najdete:
Provozovna:

Podbabská 17
160 00 Praha 6
G-TERMA s.r.o.

Sídlo:
Armádní 778/18
165 00 Praha 6

Informační memorandum - GDPR

PROVOZ KOTELEN

Tel: +420 777 773 595
ǀ info@g-terma.cz

Facebook G-terma
G-terma  provoz kotelen home

Created by © 2009 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ